...Αρχική σελίδα..........το Χωριό μας..........η Ένωσή μας..........Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας Α΄
*****************************************************************************************************
Η Εφημερίδα της Ένωσης
"τα νέα μας ...και τα παλιά μας"
Το 2008 ξεκίνησε η τριμηνιαία έκδοση της Ένωσης "τα νέα μας ...και τα παλιά μας" με ειδήσεις και άρθρα που αφορούν στο χωριό μας και στην Ένωση αλλά και θέματα της περιοχής του Πωγωνίου και της Ηπείρου γενικότερα. Η έκδοση ενός ενημερωτικού εντύπου ήταν παλαιόθεν επιθυμία των Βασιλικιωτών, που πραγματοποιήθηκε έστω και μετά από πολλά χρόνια.
Επιλέξτε το Φύλλο που επιθυμείτε να διαβάσετε.


ΦΥΛΛΟ 21 - (ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ 2013)
Για να διαβάσετε την εφημερίδα "κλικάρετε" πάνω τηςΦΥΛΛΟ 20 - (ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2012) Για να διαβάσετε την εφημερίδα "κλικάρετε" πάνω τηςΦΥΛΛΟ 19  (ΙΟΥΛ-ΑΥΓ-ΣΕΠ 2012)
 Για να διαβάσετε την εφημερίδα "κλικάρετε" πάνω της

ΦΥΛΛΟ 18 - (ΑΠΡ-ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2012)

Για να διαβάσετε την εφημερίδα "κλικάρετε" πάνω της

ΦΥΛΛΟ 17 - (ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ 2012)
Για να διαβάσετε την εφημερίδα "κλικάρετε" πάνω της

ΦΥΛΛΟ 16 -
(ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2011)

Για να διαβάσετε την εφημερίδα "κλικάρετε" πάνω της


ΦΥΛΛΟ 15 - (
ΙΟΥΛ-ΑΥΓ-ΣΕΠ 2011)

Για να διαβάσετε την εφημερίδα "κλικάρετε" πάνω της

ΦΥΛΛΟ 14 - (ΑΠΡ-ΜΑΙ-ΙΟΥΝ 2011)

Για να διαβάσετε την εφημερίδα "κλικάρετε" πάνω της

ΦΥΛΛΟ 13 - (ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ 2011)

Για να διαβάσετε την εφημερίδα "κλικάρετε" πάνω της

ΦΥΛΛΟ 12 - (ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2010)

Για να διαβάσετε την εφημερίδα "κλικάρετε" πάνω της

ΦΥΛΛΟ 11 - (ΙΟΥΛ-ΑΥΓ-ΣΕΠ 2010)

Για να διαβάσετε την εφημερίδα "κλικάρετε" πάνω της

ΦΥΛΛΟ 10 - (ΑΠΡ-ΜΑΙ-ΙΟΥΝ 2010)

Για να διαβάσετε την εφημερίδα "κλικάρετε" πάνω της

ΦΥΛΛΟ 9 - (ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ 2010)

Για να διαβάσετε την εφημερίδα "κλικάρετε" πάνω της

ΦΥΛΛΟ 8 - (ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2009)

Για να διαβάσετε την εφημερίδα "κλικάρετε" πάνω της

ΦΥΛΛΟ 7 - (ΙΟΥΛ-ΑΥΓ-ΣΕΠ 2009)

Για να διαβάσετε την εφημερίδα "κλικάρετε" πάνω της

ΦΥΛΛΟ 6 - (ΑΠΡ-ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2009)

Για να διαβάσετε την εφημερίδα "κλικάρετε" πάνω της

ΦΥΛΛΟ 5 - (ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ 2009)

Για να διαβάσετε την εφημερίδα "κλικάρετε" πάνω της

ΦΥΛΛΟ 4 - (ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2008)

Για να διαβάσετε την εφημερίδα "κλικάρετε" πάνω της

ΦΥΛΛΟ 3 - (ΙΟΥΛ-ΑΥΓ-ΣΕΠ 2008)

Για να διαβάσετε την εφημερίδα "κλικάρετε" πάνω της

ΦΥΛΛΟ 2 - (ΑΠΡ-ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2008)

Για να διαβάσετε την εφημερίδα "κλικάρετε" πάνω της

ΦΥΛΛΟ 1 - (ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ 2008)

Για να διαβάσετε την εφημερίδα "κλικάρετε" πάνω της

ΤΟ ...ΞΕΚΙΝΗΜΑ

Για να διαβάσετε την εφημερίδα "κλικάρετε" πάνω της


*****************************************************************************************************