...
..........Αρχική σελίδα..........το Χωριό μας..........η Ένωσή μας..........Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας Α΄
*****************************************************************************************************


ΣΚΟΠΟΣ
...
Η Ένωση Βασιλικιωτών Πωγωνίου Ηπείρου "Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ" είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο. Σκοπός της, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι:


α. ...Η ηθική εξύψωση των μελών και η ανάπτυξη του πνεύματος συναδελφώσεως και αλληλεγγύης.
β. ...Η από πάσης απόψεως εξυπηρέτηση της γενέτειρας, η μελέτη γενικών ζητημάτων της καθώς και η δημιουργία πολιτιστικών και εξωραϊστικών έργων σε συνεργασία με τις αρχές.
γ. ...Η εκτέλεση έργων κοινής ωφελείας
δ. ...Η ηθική αλληλοβοήθεια - αλληλεγγύη καθώς και η υλική υποστήριξη των μελών σε αποδεδειγμένη ανάγκη.
ε. ...Η διατήρηση και διαφύλαξη των ηθών και εθίμων και μετάδοση αυτών στους νεωτέρους.
στ. .Η στενή συνεργασία του Δ.Σ. με τις τοπικές αρχές, για την επίλυση σοβαρών θεμάτων που απασχολούν την γενέτειρα.
.
.
.
*****************************************************************************************************
.
.
.
.