...
*****************************************************************************************************
.
ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Ένωση ιδρύθηκε το 1932 στην Αθήνα με την επωνυμία Ένωσις των Απανταχού εκ Βασιλικού Πωγωνίου Ηπείρου (Πρώτη Γενική συνέλευση 1931. Αναγνώριση σωματείου με την υπ’ αριθμ. 1110/18-2-1932 απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών).
Στις 13-2-1977 ενεκρίθη από τα μέλη το νέο καταστατικό της Ένωσης με το οποίο μετονομάσθηκε σε Ένωσις Βασιλικιωτών Πωγωνίου Ηπείρου «Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ», το οποίο και ενεκρίθη με την υπ’ αριθμ. 988/6-4-1977 απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών, κατεχωρήθη δε στο Βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων με αύξ. αριθμ. 7061/7-9-1977.
...
...Παλαιά σφραγίδα Ένωσης (1931-1977)............Σημαία - Λάβαρο Ένωσης


*****************************************************************************************************